Beton Event 2023

Het Beton Event 2023 staat in het teken van de pijlers educatie en verbinding. Het kennisprogramma is opgesteld door onze programmacommissie, bestaande uit professionals uit de sector. Naast educatie staat uiteraard het netwerken centraal op deze dag. Onder andere WSP-collega Bas de Leijer zal aanwezig zijn tijdens deze dag.

16 november 2023
Van Nelle Fabriek Rotterdam

Het thema van deze dat is: ‘En route’ naar circulair en duurzaam beton. De komende decennia zal er meer dan ooit een beroep worden gedaan op ons vermogen om het land op een slimme manier aan te passen aan veranderende omstandigheden. De opwarming van de aarde en de demografische ontwikkelingen die daarmee samenhangen maken dat de bouwopgave wezenlijk anders wordt dan we gewend waren.

De wereld staat niet stil, ontwikkelingen volgen zich in een rap tempo op en daarom is het tijd om verder te werken. Een nieuw thema zal de komende drie jaren centraal staan op het Beton Event. Hierbij worden de 4 programmalijnen vanuit het ontwikkelprogramma Beton Reinvented, ingediend bij het Nationaal Groeifonds (NGF), aangehouden als subthema, te weten:

  • Ontwikkeling van nieuwe materialen
  • Adaptief en circulair ontwerpen, uitvragen en leveren
  • Levensduurverlenging en hergebruik van beton
  • Sociaal kapitaal: kennis en vaardigheden voor de nieuwe betonketen ontwikkelen en delen

Binnen de eerste drie subthema’s wordt ruim baan gegeven aan allerlei innovaties binnen de sector; voor het vierde subthema werken we samen met docenten en studenten op mbo-, hbo- en wo-niveau.

Locatie: Van Nelle Fabriek – Van Nelleweg 1 te Rotterdam
Meer informatie: betonevent.nl

Meer
events

Where creators of the world feel at home