Milieu

De kwaliteit van onze omgeving is essentieel om hoofd te kunnen bieden aan maatschappelijke uitdagingen. Wij werken aan een gezonde, veilige en klimaatadaptieve leefomgeving. Een aantrekkelijke, toekomstbestendige en groene omgeving waarin mensen graag verblijven en die is ingericht met oog voor de toekomst. Onze experts adviseren over maatschappelijke en milieukundige vraagstukken, begeleiden ontwerp- en besluitvormingstrajecten en verzorgen milieutechnische, (steden)bouwfysische en (steden)bouwkundige onderzoeken voor landelijke, stedelijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen. Wij staan regelmatig letterlijk met onze voeten in de klei, altijd met respect voor milieu en omgeving.

Meer weten?

Bekijk wsp.com.

DIRECT CONTACT?