Home / Lezing: Flexibel peilbeheer in het IJsselmeergebied

Lezing: Flexibel peilbeheer in het IJsselmeergebied

20 mei 2021

Voldoende zoetwater is in ons land cruciaal, voor de stabiliteit van dijken, voor natuur en voor de drinkwater- en elektriciteitsvoorziening. Daarom werken Rijkswaterstaat en Waterschappen samen aan het Deltaplan Zoetwater. Het IJsselmeergebied is een van de belangrijkste zoetwater buffers van het land. Het speelt een belangrijke rol voor verschillende sectoren zoals landbouw, scheepvaart en industrie in Noord-Nederland.

Vanuit de Deltabeslissingen is vastgelegd dat de strategische zoetwaterfunctie van het IJsselmeergebied wordt versterkt door flexibeler peilbeheer. Dit draagt bij aan klimaatadaptatie: buffers worden gecreëerd om beter om te gaan met klimaatverandering, en om aan de vraag van zoetwater te blijven voldoen. WSP heeft de opdracht om van 2019 tot 2025 het flexibel peilbeheer te monitoren en evalueren. Wij maken inzichtelijk of de extra buffervoorraad daadwerkelijk wordt benut, of de verschillende belangen rond het meer tot hun recht komen en in welke mate de verwachte effecten optreden.

Angelique Vermeulen neemt tijdens deze lezing de studenten van Studievereniging GeoVUsie mee in het verhaal van het IJsselmeer project en de uitdagingen die dit met zich meebrengt.